Ελευθερία Πατακάκη

Ψυχολόγος

ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙΤΙ ΚΑΝΩ

Τι μπορώ να κάνω για εσάς

Συνήθεις δυσκολίες

Θεραπεία μέσω Skype

Για τα άτομα που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού ή έχουν κάποιες κινητικές δυσκολίες που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση τους και έχουν ανάγκη από συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω της εφαρμογής Skype, με την εφαρμογή των ίδιων αρχών που διέπουν τη δια ζώσης θεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μου