Ελευθερία Πατακάκη

Ψυχολόγος

ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙΤΙ ΚΑΝΩ

Τι μπορώ να κάνω για εσάς

Συνήθεις δυσκολίες

Θεραπεία μέσω Skype

Για τα άτομα που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού ή έχουν κάποιες κινητικές δυσκολίες που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση τους και έχουν ανάγκη από συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω της εφαρμογής Skype, με την εφαρμογή των ίδιων αρχών που διέπουν τη δια ζώσης θεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων ΨυχολόγωνΜέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
Η ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις W3C (προσβασιμότητα επιπέδου ΑΑ) για πρόσβαση από άτομα ΑμεΑ
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ 2014-2020
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ 2014-2020
© Copyright 2018 - Ελευθερία Πατακάκη - Created by MAKEITREAL