ΕΣΠΑ 2014-2020

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η γνωσιακή θεραπεία αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποτελεσματική μορφή θεραπείας για μια πληθώρα ψυχολογικών προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, ψυχοσωματικά προβλήματα, εθιστικές και καταναγκαστικές συμπεριφορές, διατροφικές διαταραχές κ.ά.

Βασική αρχή της είναι ότι τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές μας δεν καθορίζονται από τις καταστάσεις, αλλά από τον τρόπο που τις αντιλαμβανόμαστε και τις ερμηνεύουμε.

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η πηγή της δυσφορίας και της δυσαρέσκειας που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή, εντοπίζεται στα δυσλειτουργικά και αναποτελεσματικά πρότυπα  σκέψης και συμπεριφοράς. Αυτά τα πρότυπα με τη σειρά τους καθορίζονται από πιο θεμελιώδεις πεποιθήσεις για τον εαυτό μας και τον κόσμο.
Ο γνωσιακός θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να αντιληφθεί και να τροποποιήσει αυτές τις πεποιθήσεις, ώστε να αναπτύξει ένα  πιο εποικοδομητικό και λειτουργικό πλαίσιο σκέψης. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της διάθεσης και της ικανοποίησης που αντλεί από τη ζωή του.

Ένα πολύ σημαντικό συστατικό της γνωσιακής προσέγγισης είναι ότι έχει δομή, η οποία μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την καθιστά πιο σύντομη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται στενά και θέτουν από κοινού συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση τους. Επίσης, με την καθοδήγηση του θεραπευτή, ο θεραπευόμενος προβλέπει πιθανά εμπόδια που μπορεί να παρεμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του και ενδυναμώνεται για την αποτελεσματική διαχείριση τους. Αναπτύσσει  κατάλληλες διαπροσωπικές δεξιότητες και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, που του επιτρέπουν να είναι πιο λειτουργικός και προσαρμοστικός σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Με την ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας, ο θεραπευόμενος έχει αποκομίσει τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να είναι ο ίδιος θεραπευτής του εαυτού του και να μπορεί να λειτουργεί πιο προσαρμοστικά και αυτόνομα.

Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο

Βασική αρχή της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας είναι ότι τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές μας δεν καθορίζονται από τις καταστάσεις, αλλά από τον τρόπο που τις ερμηνεύουμε. Πολύ συχνά δύο άτομα μπορεί να βιώσουν ακριβώς την ίδια κατάσταση, ωστόσο ο τρόπος αντίδρασης τους σε αυτή να διαφέρει ριζικά, βάσει της νοηματοδότησης της.

Η ερμηνεία που αποδίδουμε στις διάφορες καταστάσεις είναι πολύ υποκειμενική και επηρεάζεται από τις εμπειρίες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις  και τις προσδοκίες μας. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε πιο δυσφορικές καταστάσεις, η ερμηνεία ενδέχεται να είναι λανθασμένη, καθώς ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μπορεί να είναι προκατειλημμένος και να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τότε κάνουν την εμφάνιση τους διάφορες ψυχολογικές δυσκολίες, όπως άγχος, θλίψη, φοβίες, μειωμένη αυτοεκτίμηση κ.ά.

Παραδείγματος χάριν, η είδηση μιας προαγωγής μπορεί να γεμίσει χαρά και ικανοποίηση ένα άτομο, το οποίο θα τη δει ως μια επιβεβαίωση των προσπαθειών του και ως μια ευχάριστη πρόκληση για την ανάδειξη των ικανοτήτων του. Αντιθέτως, το ίδιο γεγονός μπορεί να αποτελέσει πηγή μεγάλου άγχους και δυσφορίας για ένα άλλο άτομο, το οποίο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και θεωρεί ότι τυχαία επιλέχτηκε για αυτή τη θέση και ότι στην πραγματικότητα δεν έχει τις ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων ΨυχολόγωνΜέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
Η ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις W3C (προσβασιμότητα επιπέδου ΑΑ) για πρόσβαση από άτομα ΑμεΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ 2014-2020
© Copyright 2018 - Ελευθερία Πατακάκη - Created by MAKEITREAL