ΕΣΠΑ 2014-2020

Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις συναισθηματικές τους δυσκολίες και να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη κι αυτογνωσία.

Σε αντιδιαστολή με την ατομική θεραπεία όπου ο θεραπευόμενος αλληλεπιδρά με ένα μόνο άτομο, τον ψυχοθεραπευτή του, η ομαδική ψυχοθεραπεία προϋποθέτει μια ομάδα ανθρώπων (συνήθως 5-8), που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, υπό το συντονισμό ενός  (ή δύο) ψυχοθεραπευτών.

Στην ομαδική θεραπεία η έμφαση δίνεται στις αλληλεπιδράσεις των μελών, γι’ αυτό και ενδείκνυται για προβλήματα που αφορούν σε διαπροσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και για άλλα προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, και διατροφικές διαταραχές, καθώς δίνει την ευκαιρία σε άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αντλήσουν υποστήριξη και αποδοχή από τα άλλα μέλη.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων ΨυχολόγωνΜέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
Η ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις W3C (προσβασιμότητα επιπέδου ΑΑ) για πρόσβαση από άτομα ΑμεΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ 2014-2020
© Copyright 2018 - Ελευθερία Πατακάκη - Created by MAKEITREAL