Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις συναισθηματικές τους δυσκολίες και να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη κι αυτογνωσία.

Σε αντιδιαστολή με την ατομική θεραπεία όπου ο θεραπευόμενος αλληλεπιδρά με ένα μόνο άτομο, τον ψυχοθεραπευτή του, η ομαδική ψυχοθεραπεία προϋποθέτει μια ομάδα ανθρώπων (συνήθως 5-8), που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, υπό το συντονισμό ενός  (ή δύο) ψυχοθεραπευτών.

Στην ομαδική θεραπεία η έμφαση δίνεται στις αλληλεπιδράσεις των μελών, γι’ αυτό και ενδείκνυται για προβλήματα που αφορούν σε διαπροσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και για άλλα προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, και διατροφικές διαταραχές, καθώς δίνει την ευκαιρία σε άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αντλήσουν υποστήριξη και αποδοχή από τα άλλα μέλη.

Επικοινωνήστε μαζί μου