ΕΣΠΑ 2014-2020

Συμβουλευτική γονέων

Η άσκηση του γονικού ρόλου, αν και προσφέρει μοναδική ικανοποίηση και πληρότητα, δεν παύει να είναι μια περίπλοκη και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Οι προκλήσεις είναι συνεχείς και προκαλούν αποθάρρυνση και ανασφάλεια στους γονείς σχετικά με την απόδοση τους.

Η γονική συμβουλευτική και εκπαίδευση συνιστούν επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους που στοχεύουν στην καθοδήγηση των γονέων σχετικά με μια σειρά δυσκολιών που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών τους. Τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για συμβουλευτική είναι τα ακόλουθα:

 • επιβολή ορίων
 • αδερφική αντιζηλία και οι συγκρούσεις
 • υπερβολική συστολή και προσκόλληση στους γονείς
 • σχολική άρνηση και σχολικός εκφοβισμός
 • ξεσπάσματα θυμού και επιθετικότητα
 • ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • συγκρούσεις γονέων ή διαζύγιο
 • αρρώστια και πένθος στην οικογένεια
 • φοβίες
 • άγχος επίδοσης
 • παραπτωματική συμπεριφορά
 • διαχείριση μεταβατικών αλλαγών εφηβικής ηλικίας

Η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα με έναν ή και τους δύο γονείς. Επικεντρώνεται στην παροχή καθοδήγησης προς αυτούς προκειμένου:

 • να κατανοήσουν ποιες στάσεις και συμπεριφορές τους μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ώστε να τις αντικαταστήσουν με πιο λειτουργικές,
 • να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες οριοθέτησης, συναισθηματικής έκφρασης και επικοινωνίας, ώστε να υπερπηδήσουν τα διάφορα εμπόδια και να ασκήσουν πιο αποτελεσματικά το δύσκολο ρόλο τους.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων ΨυχολόγωνΜέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
Η ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις W3C (προσβασιμότητα επιπέδου ΑΑ) για πρόσβαση από άτομα ΑμεΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ 2014-2020
© Copyright 2018 - Ελευθερία Πατακάκη - Created by MAKEITREAL